Inzicht in energienetwerk

Om de klimaatdoelstellingen van het Parijs-akkoord te halen, moet Nederland zo snel mogelijk overstappen op duurzame energie. Dat gaat het snelst met gebruik van (big) data. Hierbij helpt de onderneming van Richard Bosgraaf, Marcel van den Berg en Ad Schellevis.

,,Er zijn steeds meer warmtepompen, zonnepanelen en laadpalen voor elektrische auto’s en die belasten het net. Het vervangen van elektriciteitskabels wil je goed plannen, want de capaciteit van netbeheerders en het aantal monteurs is beperkt”, legt Bosgraaf uit. Door het koppelen van bestaande data aan eigen metingen met slimme software kan ValueA de levensduur van netkabels, de netbelasting, capaciteit en benuttingsgraad tonen en voorspellen. Als we in de toekomst stoppen met gasgebruik, zal er vaker elektrisch worden gekookt en verwarmd en daarvoor moet het energienet worden verzwaard. ValueA kan met de software nuttige en kostenbesparende adviezen geven over de plaatsing van bijvoorbeeld laadpalen en de transitie versoepelen.

Het idee voor ValueA ontstond in 2012, toen Bosgraaf als zzp’er betrokken was geweest bij een project van Energie Data Service Nederland (EDSN) om alle netbeheerders daar onder te brengen. Er waren alleen geen tools voor het efficiënt verwerken en combineren van bestaande data waarmee kon worden ingespeeld op de gevolgen van de energietransitie. Dat werd een project op zich. Van den Berg en later Schellevis, beiden werkzaam in de energiesector, voegden zich bij Bosgraaf om als ontwerpteam het idee verder vorm te geven.

In die tijd kwam de ‘slimme energiemeter’ op de markt. Bosgraaf: ,,Ons idee was om met een nieuw bedrijf data uit die meters te verwerken en op nationaal niveau te ondersteunen met moderne technologie. Na een jaar was de eerste klant binnen, en vanuit die samenwerking ontstond de nieuwe stap om ook voorspellingen te doen voor de toekomst.

Inmiddels is ValueA in gesprek met alle netbeheerders. ,,Allemaal zijn ze enthousiast. Hoewel we alle drie zzp’ers waren en niet onbekend met het ondernemerschap, komt er veel nieuws bij zo’n eigen bedrijf kijken!” De benodigde financiering hebben de heren zelf verzorgd. ,,Zo konden we tijd investeren zonder dat er direct output moest zijn. We gaan al richting een scale-up: het product is af, nu gaan we het team uitbreiden.”

ValueA werkt samen met partners, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van apps voor monteurs in het veld. Ze zijn nu nog met zijn drieën, maar het is de bedoeling om uit te breiden. De focus ligt nu op Nederland, daarna volgen hopelijk België en Duitsland. Bosgraaf ziet in Duitsland al wel ontwikkelingen op dit gebied: ,,Maar de diensten die wij aanbieden heb ik nog niet gezien”.