Grip op de energietransitie door slimme modellen

De energietransitie: van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Het beleidsplan van de overheid is erop gericht om de komende jaren belangrijke stappen te zetten richting hernieuwbare energiebronnen. Duurzame vormen van energie zoals wind- en zonne-energie vragen om een andere invulling van het Nederlandse energie distributiesysteem. Tijdens de Gaia gebruikersmiddag op woensdag 8 november in Hotel Papendal sprak ValueA CEO Richard Bosgraaf over hoe zij netbeheerders bijstaan in hun uitdagingen rond de energietransitie.

Het waarborgen van een veilig en betrouwbaar distributienet. Dit zijn volgens ValueA de uitdagingen van de energietransitie voor de netbeheerders. Om dit te doen zijn het registreren en meten van de netbelasting cruciaal. ValueA zet zich enerzijds voor klanten in als advies dienstverlener en anderzijds als aanbieder van data-driven software solutions. Door middel van intelligente modellen die op basis van trends en scenario’s voorspellingen doen over zonnepanelen, warmtepompen en elektrisch vervoer krijgen netbeheerders grip op de energietransitie.

Tijdens de Gaia gebruikersmiddag, georganiseerd door Phase to Phase, lichtte Bosgraaf een project toe waarin zij samenwerken met netbeheerder Coteq: project Kairos. “Doordat Coteq één van de kleinere netbeheerders is van Nederland, biedt het bedrijf door slagkracht en een hoge mate van expertise uitstekende mogelijkheden om te innoveren,” geeft Bosgraaf aan. Door het uitvoeren van een in 2015 ontwikkelde IT-roadmap in combinatie met een door ValueA ontwikkeld framework wordt data verzameld uit het distributienet van Coteq. Deze netbeheerder verzamelt kwalitatieve data uit het veld, waaronder meetdata van wijkstations en storingen informatie. Vervolgens wordt deze data aangevuld met gegevens vanuit onder andere het Centraal Bureau voor Statistieken. Deze combinatie van data zorgt voor inzicht in o.a. de toename van zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen in gemeentes, buurten en wijken. Het ValueA framework maakt de data inzichtelijk en dat resulteert in trends en prognoses voor de toekomst. Netbeheerder Coteq heeft hierdoor tevens de mogelijkheid om ongewone activiteiten te detecteren en krijgt een beter inzicht in de levensduur van netkabels, de netbelasting, de noodzakelijke capaciteit en benuttingsgraad. De software van ValueA sluit daarbij naadloos aan op de netberekening-software van Phase to Phase. Op deze wijze is het voor Coteq mogelijk om noodzakelijke investeringen in o.a. het laagspanningsnet inzichtelijk te maken en toekomstbestendig te plannen.