Distributienetbeheerders vragen om betere nationale regelgeving

De netregulering moet worden herzien om investeringen in Europese elektriciteitsdistributienetwerken te stimuleren en zo een veilige, duurzame en betrouwbare elektriciteitsvoorziening voor de Europese burgers te garanderen. Dit is de belangrijkste vraag van een gezamenlijke verklaring van Europese elektriciteitsdistributienetbeheerders (DSO's), die op 22 mei in Brussel werd gelanceerd.

De gemeenschappelijke verklaring van EURELECTRIC en de verenigingen van DNB's CEDEC, EDSO for Smart Grids en GEODE schetst de centrale rol van DNB's in de energietransitie en de voorwaarden die nodig zijn om deze rol te vervullen. In het bijzonder wordt gewezen op de noodzaak van aanzienlijke langetermijninvesteringen in distributienetwerken als Europa zijn energie- en klimaatdoelstellingen wil halen.

"Het beleid van de EU heeft de ontwikkeling van gedecentraliseerde elektriciteitsopwekking, elektrische voertuigen, energieopslag en flexibele vraag aangemoedigd. Deze verandering heeft DNB's de kans gegeven om traditionele systeemoperaties te heroverwegen en na te denken over hoe ze de Europese distributienetwerken het best kunnen ontwikkelen en beheren met het oog op de toekomst", luidt het in het document.

De noodzaak om hernieuwbare energiebronnen te integreren in het elektriciteitssysteem, plus de vervanging van activa en de ontwikkeling van slimme netwerken en slimme meters, stelt hoge eisen aan de investeringen van DNB's. Uit een rapport van EURELECTRIC blijkt echter dat de regelgeving de nodige investeringen niet mogelijk maakt. Uit een rapport van EURELECTRIC blijkt echter dat de regelgeving de nodige investeringen niet mogelijk maakt. DSO's worden vandaag zelfs geconfronteerd met lagere investeringsstimulansen dan in 2010.

Als gereguleerde bedrijven wordt de vergoeding van DNB's bepaald door nationale regelgeving. Uit de EURELECTRIC-analyse van de nationale regelgevingssystemen en de boekhoudkundige overzichten van DNB's blijkt dat de haalbaarheid en de toereikendheid van het gereguleerde rendement zijn afgenomen, evenals de betrouwbaarheid van de planning. Bovendien behandelt de regelgeving O&O en proefprojecten vaak als alle andere kosten, zonder de risico's te erkennen die gepaard gaan met het testen van nieuwe processen en technologieën. Het gevolg is dat broodnodige investeringen uitblijven.

Naast het stimuleren van investeringen moet de regulering er ook voor zorgen dat de distributiegebruikers billijke en kostengeoriënteerde netwerktarieven betalen. Om dit te bereiken - en om DNB's in staat te stellen beter om te gaan met de veranderende operationele uitdagingen - moeten meer op capaciteit gebaseerde netwerktarieven worden ingevoerd.