De energievoorziening in 2030 zal anders zijn

In 2030 zal de energievoorziening aanzienlijk zijn veranderd. De contouren van de nationale transitieovereenkomst, die werd opgesteld door de Sociale en Economische Raad (SEC), wijzen duidelijk wijzen in die richting. In afwachting daarvan zijn zowel markt- als klantgerichtheid essentieel. Voor de netbeheerders, vereist dit een verandering in hun manier van werken, gebaseerd op de visie dat de energievoorziening in 2030 anders zal zijn in de volgende elementen:

  • De energievoorziening zal geïntegreerd, duurzaam, meer gedecentraliseerd en Europees zijn en er zullen nieuwe energiebronnen zijn ontwikkeld.
  • De klant heeft behoefte aan privacy, heeft keuzevrijheid of en hoe hij actief is in de energievoorziening (alleen als consument of ook als coproducent) en kan kiezen voor verschillende serviceniveaus. Vergeleken met nu zullen er veel nieuwe bedrijven, diensten, producten en proposities komen.
  • Netbeheerders faciliteren proactief de vrije energiemarkt door de kenmerken van hun netten en dienstverlening tijdig aan te passen. Ze bieden diensten aan die leiden tot systeemoptimalisatie over de energiedragers.
  • Het gaat niet langer om een elektriciteitsnet, een gasnet en een warmte/koude-net, maar deze netten smelten samen tot 'het energienet'.
  • Netbeheerders maken intensief gebruik van datacommunicatie om snel in te spelen op de behoeften van klanten.