Cogas en ValueA starten proef met intelligent energiedistributienet

Netbeheerder Cogas en de innovatieve startup ValueA gaan een proefproject aan voor het intelligenter maken van het energiedistributienet. Met slimme software kunnen diverse databronnen efficiënt, betrouwbaar en slim gecombineerd en geanalyseerd worden. Dit geeft de netbeheerder cruciale informatie op het gebied van de technische conditie van de distributienetten, de toepassing van duurzame bronnen, energiediefstal en andere relevante ontwikkelingen.

Netbeheerders staan voor grote uitdagingen om de transitie naar een duurzame energievoorziening te faciliteren. De snelle uitbreiding van bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen en elektrische laadpalen leidt tot onzekerheid over de noodzakelijke investeringen in het laagspanningsnet. Ook de investeringen in het gasdistributienet moeten geoptimaliseerd worden, nu steeds meer wijken overstappen van aardgas op elektriciteit en warmte. Met de intelligente software van ValueA kunnen netbeheerders grote hoeveelheden data uit het distributienet analyseren en monitoren. Door gegevensbronnen slim te combineren en data in relatie tot elkaar te zetten, krijgt de netbeheerder grip op de energietransitie.

De oprichters van ValueA waren eerder betrokken bij het tot stand komen van Energie Data Service Nederland, de uitvoeringsorganisatie van de netbeheerders die de afgelopen jaren een uitgebreide infrastructuur heeft opgezet voor gegevensbeheer en berichtenverkeer in de energiemarkt. Het ontbrak echter nog aan tools om data efficiënt te combineren en verwerken, om op die manier in te kunnen spelen op de gevolgen van de energietransitie.

Cogas gaat met ValueA een proefproject aan tot medio 2018 om het systeem in de praktijk te brengen. Hiermee kan de netbeheerder betere investeringsbeslissingen nemen over uitbreiding, onderhoud en vervanging van de gas- en elektriciteitsnetten. Ook draagt het bij aan de veiligheid van monteurs, omdat zij meer inzicht krijgen in het gebruik van het net. Voorts kunnen netverliezen, bijvoorbeeld door illegale hennepkwekerijen, beter worden opgespoord.

Gerald de Haan, CEO van Cogas: “Als we naar een duurzame energievoorziening willen in 2050, betekent het dat netbeheerders nu al fors moeten investeren in slimme distributienetten. Hoe meer inzicht we hebben in het huidige en toekomstige gebruik van die netten, hoe beter we hierop kunnen inspelen. De samenwerking met ValueA kan hieraan een grote bijdrage leveren. Ik ben er trots op dat wij als eerste netbeheerder in Nederland deze nieuwe technologie gaan toepassen. Cogas en ValueA laten hiermee zien dat onze regio een uitstekende basis biedt voor innovatie .”

Richard Bosgraaf, oprichter en CEO van ValueA, is verheugd over de samenwerking met Cogas. “Deze innovatie kan uitstekend worden doorontwikkeld binnen een netbeheerder met de schaal van Cogas. Besluiten worden snel genomen en de praktijkkennis is ruim voor handen. De combinatie van kennis en kunde van Cogas en ValueA is essentieel. Met als uiteindelijk doel om de technologie uit te breiden naar andere samenwerkingspartners binnen en buiten Nederland. Onze ambitie is om bij te dragen aan het intelligenter maken van het energiedistributienet om de energietransitie in goede banen te leiden.”

Er is veel belangstelling voor de ontwikkelde oplossingen. Bosgraaf: “We zitten bij nagenoeg alle regionale netbeheerders aan tafel. Ook is er interesse van andere partijen, bijvoorbeeld van energieleveranciers en de landelijke netbeheerders. Door gebruik te maken van onze technologie en oplossingen zijn leveranciers beter in staat om energiestromen te voorspellen, onderling in de markt te verrekenen en vraag en aanbod in balans te houden.”

Om de groei van startup naar scale-up op een beheersbare en gecontroleerde wijze vorm te geven, krijgt ValueA ondersteuning van het Energy Venture Lab. Dit partnerschap tussen de Universiteit van Groningen, Gasunie, GasTerra, Energy Academy Europe en ENGIE ondersteunt met kennis, een uitgebreid netwerk en mogelijk ook venture capital. Samen met de Universiteit van Groningen worden momenteel ook gesprekken gevoerd over mogelijke toepassingen van blockchain-technologie voor de energietransitie.