Accelerator programma Energy VentureLab stimuleert energietransitie

Nieuwe ideeën en toepassingen zijn noodzakelijk om een efficiënte transitie van fossiele naar duurzame vormen van energieopwekking mogelijk te maken. Om innovatie en ondernemerschap in de energiebranche te stimuleren richtte Rijksuniversiteit Groningen samen met partners Energy VentureLab op: een accelerator programma die start- en scale-ups met vernieuwende ideeën binnen de energietransitie helpt (inter)nationaal te groeien.

Energy VentureLab helpt ondernemers om te gaan met kansen en uitdagingen die bijdragen aan de energietransitie. Kansrijke ideeën worden uitgewerkt tot bedrijven en ondernemingen worden opgeschaald. “Nederland heeft innovatieve bedrijven nodig om de energietransitie tot een succes te maken,” aldus Cees-Jan Groen, coach bij Energy VentureLab. Middels een op maat gemaakt plan, waarbij deelnemers de keuze hebben uit meer dan 60 verschillende trainingsprogramma’s, en persoonlijke coaching, krijgt een selecte groep ambitieuze bedrijven een ondernemings- en innovatieboost. Hierbij krijgen zij tevens toegang tot een breed internationaal netwerk van universiteiten, gevestigde corporates binnen de energiebranche en de overheid en worden zij in contact gebracht met potentiële investeerders en venture capitalists. In onderstaand artikel vertelt Groen hoe Energy VentureLab zich inzet voor de groei van ValueA: aanbieder van innovatieve software solutions voor netbeheerders.

Van startup naar scale-up
Het in 2015 opgerichte ValueA levert netbeheerders IoT-diensten voor de analyse van gecombineerde interne en externe data. Middels intelligente software voorziet het bedrijf netbeheerders van inzicht in de capaciteit, benuttingsgraad en levensduur van de netkabels. De verkregen data vormt de basis voor gedetailleerde prognoses en geeft netbeheerders inzicht over de toekomstige invulling van het energienet. ValueA geeft zo samen met haar klanten vorm aan de energietransitie. “Na het bewezen succes van de service was de volgende stap voor ValueA het opschalen, zodat zij meer klanten kunnen bedienen,” aldus Groen.

In juni 2017 startte ValueA en Energy VentureLab het eenjarige traject onder persoonlijke begeleiding van Groen. De eerste stap richting groei werd gezet door het bestuderen, en waar nodig versterken, van het businessplan en het formuleren van korte- en lange termijn doelstellingen. Naast het doorgroeien van start- naar scale-up werden ook het aantrekken van het juiste talent, het uitbreiden van contacten binnen de energiebranche en het leggen van een basis voor internationale groei als uitdagingen benoemd. Om dit te bewerkstelligen vindt regelmatig een coachsessie plaats met Groen en faciliteert Energy VentureLab wekelijks workshops en trainingssessies met andere startups die deelnemen aan het acceleratorprogramma. Elke vier maanden presenteert ValueA het businessplan, de voortgang en de resultaten middels een panel presentatie. “Tijdens de presentatie werpt een panel van ervaren professionals uit de energie industrie een kritische blik op ons bedrijf. Zo houden wij onze blik constant op vooruitgang.” aldus Richard Bosgraaf, CEO van ValueA.

Na ruim zes maanden in het traject zijn de eerste resultaten zichtbaar. Zo is ValueA momenteel in gesprek met Gasunie en Engie over mogelijke samenwerkingen en hebben twee studenten van de Rijksuniversiteit Groningen zich aangesloten bij het bedrijf voor een onderzoeksopdracht naar een geoptimaliseerd machine learning algoritme voor fraudedetectie in het energienetwerk en degeneratie van het gasleidingen net. De groei is ingezet. Inmiddels bedient ValueA meerdere klanten en zoekt het bedrijf naar versterking van het team om de groei voort te zetten. “Energy VentureLab biedt een goede mix van theoretische kennis, persoonlijke begeleiding, concrete bedrijfsdoelstellingen, een uitgebreid business netwerk en, niet te vergeten, de fun-factor." aldus Bosgraaf.

Aanmelden
Energy VentureLab geeft startende bedrijven de kans sneller en efficiënter te groeien. Driemaal per jaar worden ingeschreven kandidaten beoordeelt en toegelaten tot het acceleretor programma. Inschrijven kan via http://energyventurelab.com/join-us/.